lauantai 18. helmikuuta 2023

Kävely vähentää vaihdevuosi-iän ohittaneiden naisten unettomuutta


Abedin ym. (2015) 12 viikon interventiossa postmenopausaalisten lievästä tai keskivaikeasta masentuneisuudesta kärsivien naisten (n=106) masentuneisuus-, ahdistuneisuus- ja unettomuusoireet lievittyivät merkittävästi päivittäisen askelmäärän kasvaessa 2700 askeleesta 3800 askeleeseen. Ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen liittyvät oireet miltei puolittuivat. Masentuneisuuden arvioinnissa käytetyn Beckin depressioasteikon (BDI 21) pisteet laskivat keskimääräisestä 21,9 pisteestä 13,7 pisteeseen eli seurantajakson jälkeen interventioryhmässä ei ollut enää lainkaan keskivaikeasti masentuneita koehenkilöitä.

Lähde

  1. Abedi P, Nikkhah P & Najar S (2015) Effect of pedometer-based walking on depression, anxiety and insomnia among postmenopausal women. Climacteric, Vol. 18(6): 841–845.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kuukauden luetuimmat/Month's most read posts