maanantai 24. huhtikuuta 2023

Kävely tukee vieraaseen kulttuuriin sopeutumista

Kim ym. (2019) tutkivat askelmäärän lisäämisen vaikutusta masentuneisuusoireisiin ja vieraaseen kulttuuriin sopeutumiseen liittyvään stressiin kiinalaisilla maahanmuuttajanaisilla (n=132) Etelä-Koreassa. Interventioryhmä jaettiin kahteen osaan (Standard treatment, ST ja Enhanced treatment, ET). Kumpikin koehenkilöjoukko sai askelmittarit käyttöönsä ja ohjausta kävelyaktiivisuuden kasvattamiseen. ET koehenkilöt saivat lisäksi puhelimiinsa askelmäärän kasvattamiseen kannustavia tekstiviestejä ja kuvia. 24 viikon seurantajaksolla askelmäärät lisääntyivät huomattavasti molempien interventioryhmien osalta (ST 8728->12450 askelta/päivä, ET 9701->12485 askelta/päivä). Samalla masentuneisuusoireet ja vieraaseen kulttuuriin sopeutumiseen liittyvät stressioireet vähenivät merkittävästi. Kannustavia viestejä puhelimiinsa saaneiden koehenkilöiden (ET) masentuneisuus- ja stressioireet vähenivät voimakkaammin kuin niiden koehenkilöiden, jotka kävelivät itsenäisesti (ST).

Lähde

  1. Kim Y, Lee YM, Cho M & Lee H (2019) Effect of a Pedometer-Based, 24-Week Walking Interven-tion on Depression and Acculturative Stress among Migrant Women Workers. International Jour-nal of Environmental Research and Public Health, Vol. 16(22): 4385.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kuukauden luetuimmat/Month's most read posts